Om verksamheten

Advokaterna Enetjärn och Landberg startades hösten 2014 av Advokat Eva Enetjärn och Advokat Marie-Louise Landberg. Nedan finner du våra verksamhetsområden som vi är specialiserade på. Behöver du hjälp med något som du inte finner nedan är du ändå välkommen att höra av dig, vi kan finna en lösning för dig.

Arvsrätt

Arvsrätten reglerar hur kvarlåtenskapen efter att en person avlidit ska fördelas och detta är något som vi har betydande vana kring. Det kan vara frågor om till exempel klander av testamente eller en vanlig boutredning.

Brottmål

Inom straffrätten erbjuder vi rådgivning med omfattande erfarenhet som både offentlig försvarare och målsägandebiträde. Vi vägleder dig genom den straffrättsliga processen med syfte att försvara och skydda dina rättigheter.

Familjerätt

Vi har stor erfarenhet av alla olika typer av familjerätt. Familjerätten reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Exempel på detta är frågor om vårdnad och bodelning efter skilsmässa.